ДОБРЕ ДОШЛИ!


 

На гости на 8 „б” клас с класен ръководител Анелия Младенова!
Професионално ориентиране
24 април 2023 г. Анелия Младенова
     Учениците от 11 клас на СУ “Свети Софроний Врачански“ посетиха организирано предприятие “Мексон“ ООД гр. Пловдив. Беше представена презентация за създаване и дейността на предприятието, след което на бъдещите предприемачи се предостави възможност да разгледат производствената база, складовото помещение и работните места на служителите. Посещението на предприятието е част от обучението и наблюдение на реална работна среда, като средство за постигане на основната цел-получаване на необходими знания. Проведените срещи и дискусии с работодатели са интересни и полезни за бъдещата реализация на младите хора!


Благотворителност по Коледа!
23 декември 2022 г. Анелия Младенова
     Учениците от 8 „Б“ клас на СУ “Свети Софроний Врачански“ решиха да зарадват децата ,които в момента са на лечение в Клиниката по клинична хематология УМБАЛ „Свети Георги“-гр. Пловдив. За тези малки пациенти коледата е различна, борбата е голяма, всеки ден! Придружени от класния ръководител Анелия Младенова, учениците поднесоха своите подаръци на Коледното тържество, което се проведе на 22.12.2022 г. Повече информация - Сдружение "Образование и здраве"
Открит урок
15 декември 2022 г. Анелия Младенова
     Учениците от 9 клас на СУ “Свети Софроний Врачански“ участваха в комбиниран урок по Английски език и Здравословни и безопасни условия на труд.
     В рамките на учебния час се съчетаха полезна демонстрация за работа с технически средства за гасене на пожари и тематична практическа задача по английски език свързана с видове пожарогасители и тяхното използване.
     Уроците от този тип са от голямо значение в учебния процес, с помощта на нагледни средства и поставената задача, учениците затвърждават усвоените знания.
     Урокът беше реализиран от Анелия Младенова -преподавател по ЗБУТ и Веселина Боянова- преподавател по Английски език.Европейски ден на статистиката
27 октомври 2022 г. Анелия Младенова
     По случай 20 октомври - Европейски ден на статистиката, Националният статистически институт организира конкурс за статистическо есе на тема: „Значението на официалната статистика в съвременния свят на информация и дезинформация“
     В конкурса взеха участие Пламена Каварджиева и Ива-Анна Йорданова- ученички в 11 клас на СУ“Свети Софроний Врачански“.
     Основната цел на конкурса, е повишаване на функционалната грамотност и статистическата култура на учениците, като провокира творческия им потенциал и развива у тях умения за критично мислене. Участничките получиха грамоти за успешно представяне и покана да се включат в Европейската олимпиада по статистика за ученици 2022-2023 г.
     Пожелаваме още много успехи през учебната година на нашите възпитаници!Отново на училище
15 септември 2022 г. Анелия Младенова
     Поставяме началото